Official Hammer Strength Training Center

 

Regulamin siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI ACTIVZONE GYM:

Osoby korzystające z zajęć fitness zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, a także do kulturalnego zachowania.

1. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia lub posiadają ważny karnet , którym może posługiwać się tylko jego właściciel.

2. Po przyjściu do klubu należy zameldować się w recepcji i okazać tam karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

3. Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma kluczyk do szafki w szatni.

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do klubu. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od- do) musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

6. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wymagamy: punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe, uczestnictwa w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania.

7. Osoby kupujące karnet miesięczny mają prawo do skorzystania z jednych zajęć fitness w ciągu dnia.

8. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

9. Osoby kupujące karnet oraz biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

11. Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

15. Klub nie odpowiada za brak miejsca na Sali na zajęciach fitness/spin spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób, a także nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w grafiku zajęć.

16. Klient wykupujący karnet fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

17. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji Activzone.


Back to Top